• E-18 Retvet-Vinterbro. Forundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselementer i 2019 

   Pettersen, Ruben Alexander; Våge, Kristine; Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Skautvedt, Elisabeth; Hereid, Silje; Stabell, Trond (NIBIO-rapport;6(110) 2020, Research report, 2020-09)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen Region øst har NIBIO og samarbeidspartnere Faun forundersøkelser av biologiske kvalitetsparametere i vassdrag som vil kunne berøres av anleggsaktivitet ved bygging av ny E18 Retvet – ...
  • E16 Bjørum - Skaret. Forundersøkelser i vassdrag som kan påvirkes av anleggsaktivitet. Årsrapport 2019. 

   Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Aasestad, Ingar; Våge, Kristine; Skautvedt, Elisabeth (NIBIO Rapport;6(48) 2020, Research report, 2020-05)
   Etter oppdrag fra Statens Vegvesen har NIBIO gjennomført forundersøkelser i vannforekomster som kan bli påvirket av anleggsaktivitet i forbindelse med utbygging av ny E16 på strekningen Bjørum - Skaret i Bærum og Hole ...
  • E18 Rugtvedt – Dørdal. Miljøovervåking anleggsperioden 2016-2019. Sammenfattende rapport. 

   Rognan, Yvonne; Roseth, Roger; Skrutvold, Johanna; Johansen, Øistein; Våge, Kristine; Roer, Ole; Rolandsen, Sigbjørn (NIBIO rapport;6(115) 2020, Research report, 2020-10)
   Rapporten sammenfatter alle resultater for undersøkte vannforekomster og stasjoner langs ny E18 Rugtvedt – Dørdal, både før og under anlegg i perioden 2016 – 2019. Presenterte resultater omfatter biologiske kvalitetselementer, ...
  • Miljømål og tiltak i sterkt modifiserte vannforekomster i jordbruksområder. Basert på eksempler fra Jæren, Rogaland 

   Pettersen, Ruben Alexander; Hereid, Silje; Våge, Kristine; Skarbøvik, Eva (NIBIO Rapport, Research report, 2020)
   Biologiske kvalitetselementer er undersøkt i sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) i jordbruksområder på Jæren, Rogaland. Det ble funnet overraskende mange arter, og det er foreslått tiltak som kan benyttes for å oppnå ...
  • Miljøovervåking E18 Rugtvedt – Dørdal. Halvårsrapport for anleggsperioden januar til juni 2018 

   Rognan, Yvonne; Roseth, Roger; Johansen, Øistein; Våge, Kristine; Stabell, Trond; Rolandsen, Sigbjørn (NIBIO Rapport;4(123) 2018, Research report, 2018-11)
   Etter oppdrag fra Nye Veier AS gjennomfører NIBIO miljøovervåking av vannmiljø under bygging av ny E18 Rugtvedt – Dørdal. Miljøovervåkingen omfatter uttak av vannprøver (kvartals- og ukeprøver), automatisk overvåking av ...
  • Miljøovervåking E18 Rugtvedt – Dørdal. Halvårsrapport for anleggsperioden juli til desember 2017 

   Roseth, Roger; Rognan, Yvonne; Reinemo, Jonas; Johansen, Øistein; Våge, Kristine; Stabell, Trond; Roer, Ole; Meland, Morten; Rolandsen, Sigbjørn (NIBIO Rapport;4(62) 2018, Research report, 2018-10)
   Etter oppdrag fra Nye Veier AS gjennomfører NIBIO miljøovervåking av vannmiljø under bygging av ny E18 Rugtvedt – Dørdal. Miljøovervåkingen omfatter uttak av vannprøver (kvartals- og ukeprøver), automatisk overvåking av ...
  • Miljøovervåking E18 Rugtvedt – Dørdal. Halvårsrapport for anleggsperioden juli til desember 2018 

   Rognan, Yvonne; Roseth, Roger; Reinemo, Jonas; Johansen, Øistein; Våge, Kristine; Roer, Ole; Stabell, Trond (NIBIO Rapport;5(57) 2019, Research report, 2019-04)
   Etter oppdrag fra Nye Veier AS gjennomfører NIBIO overvåking av vannmiljø i forbindelse med bygging av ny E18 Rugtvedt – Dørdal. Miljøovervåkingen omfatter uttak av vannprøver (kvartals- og ukeprøver), automatisk overvåking ...
  • Ny E18 Arendal - Grimstad. Program for forundersøkelser i vassdrag 

   Roseth, Roger; Skrutvold, Johanna; Rognan, Yvonne; Engebretsen, Alexander Melvold; Våge, Kristine; Roer, Ole; Aasestad, Ingar; Gremmertsen, Camilla (NIBIO Rapport;5(124) 2019, Research report, 2019-11)
   Etter oppdrag fra Nye Veier AS har NIBIO med samarbeidspartnere laget et program for forundersøkelser i vassdrag og sjø for ny E18 Arendal - Grimstad. Programmet omfatter forslag til 41 stasjoner og aktuelle undersøkelser. ...
  • Ny E18 Dørdal – Tvedestrand. Program for forundersøkelser i vassdrag 

   Roseth, Roger; Skrutvold, Johanna; Rognan, Yvonne; Engebretsen, Alexander Melvold; Våge, Kristine; Roer, Ole; Aasestad, Ingar; Gremmertsen, Camilla (NIBIO Rapport;5(113) 2019, Research report, 2019-11)
   Etter oppdrag fra Nye Veier AS har NIBIO med samarbeidspartnere laget et program for forundersøkelser i vassdrag og sjø for ny E18 Dørdal – Tvedestrand. Programmet omfatter forslag til 64 stasjoner og aktuelle undersøkelser. ...