• Kontroll av Landsskogtakseringens prøveflatetakst 2007 og 2008 

   Viken, Knut Ole (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;1/2010, Research report, 2010)
   Det ble utført en kontrolltakst av Landsskogtakseringens permanente prøveflater på Østlandet i 2007, og i Nord-Norge i 2008. Til sammen 108 flater fordelt på 17 lagledere ble oppsøkt av en kontrollør, og samsvar og avvik ...
  • Kontroll av Landsskogtakseringens prøveflatetakst 2009 

   Viken, Knut Ole (Rapport fra Skog og landskap;21/2011, Research report, 2011)
   Det ble utført en kontrolltakst av Landsskogtakseringens permanente prøveflater på Vestlandet, Trøndelag og Nordland sør for Saltfjellet i 2009. Til sammen 60 flater fordelt på 8 lagledere ble oppsøkt av en kontrollør, og ...
  • Kontroll av Landsskogtakseringens prøveflatetakst 2013, 2014 og 2016 

   Viken, Knut Ole (NIBIO RAPPORT;4(6) 2018, Report, 2018)
   Det ble utført kontrolltakst av Landsskogtakseringens permanente prøveflater i 2013, 2014 og 2016. Et utvalg av variablene som registreres på flatene ble sammenlignet, og resultatene er omtalt i denne rapporten. Generelt ...
  • Landsskogtakseringens feltinstruks 2017 

   Viken, Knut Ole (NIBIO Bok;3(5) 2017, Research report, 2017-05)
   FORMÅL Landsskogtakseringen er et omfattende og landsdekkende informasjonssystem for skog basert på utvalgskartlegging. Man skal gjennom 11. landstakst få fram viktige utviklingstrekk ved våre skoger, og dekke samfunnets ...
  • Landsskogtakseringens feltinstruks 2018 

   Viken, Knut Ole (NIBIO BOK;4(6) 2018, Research report, 2018)
  • Landsskogtakseringens feltinstruks – 2021 

   Viken, Knut Ole (NIBIO-bok;7(5) 2021, Research report, 2021-10)
  • Naturtyperegistrering etter NIN 2.0 i landsskogtakseringen. Erfaringer og resultater fra pilotprosjekt 

   Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Viken, Knut Ole; Wollan, Anders Kvalvåg; Bryn, Anders; Halvorsen, Rune (NIBIO Rapport;2(29) 2016, Research report, 2016-02-16)
   Denne rapporten sammenstiller erfaringer fra et pilotprosjekt der hovedmålet har vært å gjennomføre en uttesting av metodikk for innhenting av arealrepresentativ statistikk for naturtyper etter NiN-systemet, med utgangspunkt ...
  • Statistikk over skogforhold og skogressurser i Nordland. Landsskogtakseringen 2005-2009 

   Andreassen, Kjell; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel; Tomter, Stein Michael; Viken, Knut Ole; Astrup, Rasmus Andreas (Ressursoversikt fra Skog og landskap;01/2011, Research report, 2011)
   Skogarealet i Nordland er dekket av 62 % lauvtredominert skog, hvorav 46 prosentpoeng er bjørkeskog med mer enn 70 % bjørk. Grandominert skog utgjør 29 %, mens 8 % er furudominert skog og 2 % er hogstklasse 1 med uspesifisert ...