• Bruk av tørket slam fra settefiskanlegg som gjødsel i norsk landbruk 

   Cabell, Joshua; Brod, Eva; Ellingsen, Johan; Løes, Anne-Kristin; Standal, Inger Beate; Tordnes, Bendik; Vivestad, Henriette (NIBIO Rapport;5(146) 2019, Research report, 2019-11)
   Formålet med prosjektet Fish2Farm var å evaluere potensialet for resirkulering av næringsstoffer fra fiskeoppdrett ved å vurdere kvaliteten på tørket slam fra settefisk som gjødsel, undersøke påvirkningen av ulike ...
  • Predicting delay factors when chipping wood at forest roadside landings 

   Belbo, Helmer; Vivestad, Henriette (Journal article; Peer reviewed, 2018-05-15)
   Chipping of bulky biomass assortments at roadside landings is a common and costly step in the biomass-to-energy supply chain. This operation normally involves one chipping unit and one or several transport trucks working ...