• Framskrivninger for skog og andre landarealer (LULUCF-sektoren) 

   Søgaard, Gunnhild; Astrup, Rasmus Andreas; Antón-Fernández, Clara; Dalsgaard, Lise; Borgen, Signe Kynding; Von Lüpke, Nikolas (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2015)
   Framskrivninger av opptak og utslipp av CO2 og andre klimagasser fra skog og andre landarealer (LULUCF-sektoren) fram til 2120, utført i tråd med metodikken brukt i klimagassregnskapet for Norge i 2014 (Miljødirektoratet ...
  • Risikofaktorer for stormskader - Analyse basert på skader etter Dagmar 

   Solberg, Svein; Lohne, Tor Peder; Von Lüpke, Nikolas; Tarp, Peter (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2014)
   Formålet med denne studien var å identifisere risikofaktorer for stormskader basert på skadde felt etter stormen Dagmar 26. desember 2011. I tråd med erfaringer fra Norge og forskning fra andre land var hypotesen at omfanget ...
  • Tilgang på hogstmoden skog fram mot 2045 

   Granhus, Aksel; Von Lüpke, Nikolas; Eriksen, Rune; Søgaard, Gunnhild; Tomter, Stein Michael; Antón-Fernández, Clara; Astrup, Rasmus Andreas (Ressursoversikt fra Skog og landskap;, Research report, 2014)
   Formålet med denne rapporten er å gi en oversikt over skogressursene som grunnlag for vurdering av avvirkningsmulighetene, med hensyntaken til miljø og driftskostnader, i de neste 30 år. I rapporten gis en oversikt over ...