• Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2012. Ugrasmidler 

   Fløistad, Inger; Helgheim, Marit; Netland, Jan; Tørresen, Kirsten (Bioforsk rapport;7(177) 2012, Research report, 2012-12-20)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av ugrasmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2012. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes som ...
  • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2013. Ugrasmidler 

   Fløistad, Inger; Netland, Jan; Tørresen, Kirsten; Christiansen, Agnethe; Abrahamsen, Unni; Aamlid, Trygve; Øverland, John Ingar (Bioforsk rapport;8(183) 2013, Research report, 2013-12-10)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av ugrasmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2013. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes som ...
  • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2014. Ugrasmidler 

   Fløistad, Inger; Helgheim, Marit; Netland, Jan; Tørresen, Kirsten; Christiansen, Agnethe; Odenmarck, Sven R.; Abrahamsen, Unni; Øverland, John Ingar (Bioforsk rapport;9(180) 2014, Research report, 2014-12-19)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av ugrasmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2014. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes som ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2016. Ugrasmidler 

   Wærnhus, Kjell; Netland, Jan; Tørresen, Kirsten; Aamlid, Trygve (NIBIO Rapport;2(153) 2016, Research report, 2017-01-25)
  • Biologisk veiledningsprøving 2017. Ugrasmidler 

   Berge, Therese W.; Netland, Jan; Tørresen, Kirsten (NIBIO RAPPORT;3(165) 2017, Research report, 2018-02-08)
   I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av ugrasmidler i grasmark, engsvingelfrøeng, vår- og høstkorn, såløk, gulrot under plast og på friland, knollselleri, pastinakk, rotpersille og bønne.
  • Biologisk veiledningsprøving 2018. Ugrasmidler 

   Wærnhus, Kjell; Aamlid, Trygve; Berge, Therese W.; Ringselle, Björn; Tørresen, Kirsten (NIBIO Rapport;5(15) 2019, Research report, 2019-02)
   I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av ugrasmidler i grasmark, grasfrøeng, vår- og høstkorn, gulrot under plast og på friland, pastinakk, rotpersille og bønne.
  • Biologisk veiledningsprøving 2019. Ugrasmidler 

   Wærnhus, Kjell; Ringselle, Björn; Tørresen, Kirsten; Berge, Therese W. (NIBIO Rapport;6(22) 2020, Research report, 2020-02)
   I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av ugrasmidler i grasfrøeng, vår- og høstkorn, potet, blomkål, gulrot under plast og på friland, pastinakk, rotpersille, bønne og jordbær, samt en ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2020. Ugrasmidler 

   Wærnhus, Kjell; Berge, Therese W.; Christiansen, Agnethe; Fløistad, Inger; Kaczmarek-Derda, Wiktoria Anna; Tørresen, Kirsten; Aamlid, Trygve (NIBIO-rapport;7(32) 2021, Research report, 2021-07)
   I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av ugrasmidler i gras- og kløverfrøeng, vår- og høstkorn, åkerbønne, potet, blomkål, gulrot under plast og på friland, rotpersille og jordbær.
  • Hvordan bruke glyfosat riktig - er VIPS-ugras et egna verktøy? 

   Tørresen, Kirsten Semb; Wærnhus, Kjell; Berg, Erik Hørluck; Rostad, Bjørn Inge; Kollstuen, Roger; Øverland, John Ingar; Forbord, Jon Olav; Strand, Einar (NIBIO Bok;6 (1) 2020, Chapter, 2020)
  • Impacts of soil moisture level and organic matter content on growth of two Juncus species and Poa pratensis grown under acid soil conditions 

   Kaczmarek-Derda, Wiktoria Anna; Helgheim, Marit; Netland, Jan; Riley, Hugh; Wærnhus, Kjell; Øpstad, Samson; Østrem, Liv; Brandsæter, Lars Olav (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The abundance of Juncus effusus (soft rush) and Juncus conglomeratus (compact rush) has increased in coastal grasslands in Norway over recent decades, and their spread has coincided with increased precipitation in the ...
  • Nedbryting av soppmidler i norsk klima 

   Almvik, Marit; Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe; Eklo, Ole Martin; Holten, Roger; Senneset, Gunvor; Wærnhus, Kjell (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Feltforsøk i regi av Bioforsk viser at nedbrytingen av soppmidler i norsk jord varierer sterkt med lokalitet og at noen soppmidler kan brytes ned svært langsomt i norsk klima. Trenger vi en forandring i godkjenningsordningen ...
  • Plantevernmiddelresistens i norske jord- og hagebrukskulturer. Resultater fra kartlegging og overvåking i 2019 og vurdering av resistensrisiko. 

   Johansen, Nina S; Brurberg, May Bente; Ficke, Andrea; Kaczmarek-Derda, Wiktoria Anna; Nielsen, Katherine Ann Gredvig; Ringselle, Björn; Schjøll, Annette; Skårn, Magne Nordang; Stensvand, Arne; Tørresen, Kirsten; Antzée-Hyllseth, Henrik; Fajardo, Marta Bosque; Gauslå, Elisa; Wærnhus, Kjell (NIBIO-rapport;6(159) 2020, Research report, 2020-12)
   Resistens mot kjemiske plantevernmidler hos skadedyr, plantepatogene sopper og ugras er et alvorlig problem i flere matkulturer. Resistens oppstår som følge av for hyppig og ensidig bruk av plantevernmidler med samme ...