• Bruk av satellittdata i overvåking av KULA-områder 

   Wallin, Hanne Gro; Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche; Gjertsen, Arnt Kristian; Taff, Gregory; Bayr, Ulrike (NIBIO Rapport;5(94) 2019, Research report, 2019-09)
   Riksantikvaren utarbeider et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i samarbeide med fylkeskommunene og Sametinget. Målet er at dette skal bli et verktøy for kommunene slik at de bedre kan ...
  • Langtidsovervåking av fredete kulturmiljøer: forslag til metode 

   Krøgli, Svein Olav; Puschmann, Oskar; Eiter, Sebastian; Wallin, Hanne Gro; Dramstad, Wenche (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;16/2012, Research report, 2012)
   Ved fredning av kulturmiljø legges det stor vekt på helheten og en meningsfylt sammenheng i området, og hvordan dette kan bevares for ettertiden. For å sikre at forvaltningen kan fange opp og vurdere tiltak ved eventuelle ...
  • Nøkkeltall fra Norsk genressurssenter 2019 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Rasmussen, Morten; Wallin, Hanne Gro (NIBIO Rapport;6(107) 2020, Research report, 2020-07)
   Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter i Norge for 2019. Sentrale begreper i genressursarbeidet for husdyr, planter og skogtrær er definert og forklart. For de bevaringsverdige ...
  • Overvåking av Havrå kulturmiljø – Første omdrev 2015 

   Fjellstad, Wendy Jane; Puschmann, Oskar; Eiter, Sebastian; Stensgaard, Kari; Bentzen, Frode; Wallin, Hanne Gro; Dramstad, Wenche; Krøgli, Svein Olav (NIBIO Rapport;2(164) 2016, Research report, 2017-02-08)
   I 1998 ble Havrå det første område i Norge fredet som kulturmiljø etter kulturminnelovens § 20. Målet med fredningen var å ta vare på et vestnorsk klyngetun med tilhørende landbrukslandskap, som en historisk referanse om ...
  • Sudan forestry sector program 2008 GIS unit. Establishing the Land Resource Survey and Information Centre 

   Wallin, Hanne Gro; Kristiansen, Tom Joar (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;13/2010, Research report, 2010)
   Our primary mission is to create an office in Juba with the necessary knowledge, computer equipment, GIS-software and the necessary satellite images. The office and its employees are going to be the independent land cover ...
  • Sudan forestry sector program 2009 GIS unit. Establishing the Land Resource Survey and Information Centre 

   Wallin, Hanne Gro; Kristiansen, Tom Joar (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;15/2010, Research report, 2010)
   The primary mission of the project is to create a Land Resource Survey and Information Centre in Juba with the necessary knowledge, computer equipment, GIS-software and the satellite images to map and monitor land resources. ...
  • Tilbakeblikk-utstillingen. Oppsummering etter 2 års vandring 

   Wallin, Hanne Gro (Dokument fra Skog og landskap;03/2007, Research report, 2007)