• Binneområder i Sør-Varanger 

   Wartiainen, Ingvild; Andreassen, Rune; Tobiassen, Camilla; Aarnes, Siv; Randa, Rolf; Turtumøygard, Stein; Wikan, Steinar; Eiken, Hans Geir (Bioforsk rapport;4(189) 2009, Research report, 2009)
   Pasvikdalen i Sør-Varanger kommune har en av de tetteste brunbjørnbestandene (Ursus arctos) i Norge, med jevnlig observasjoner av binner med avkom. Ved å kombinere feltobservasjoner og genetiske data fra perioden 2004-2008 ...
  • DNA analyse av sporprøver fra brunbjørn, Øst-Finnmark 2007 

   Wartiainen, Ingvild; Tobiassen, Camilla; Bjervamoen, Siv Grete; Smith, Martin E.; Wikan, Steinar; Eiken, Hans Geir (Bioforsk rapport;3(127) 2008, Research report, 2008-11-10)
   I 2007 ble det samlet inn 331 sporprøver fra brunbjørn i Øst-Finnmark, og denne rapporten beskriver de 31 ulike individene som ble påvist ved den påfølgende DNA analysen. I 2007 ble det anvendt to ulike innsamlingsmetoder ...
  • Elgtrekk over den norsk-russiske grense: Resultater av feltregistreringer i Pasvik vinteren 2007-2008 

   Aspholm, Paul Eric; Ollila, Leif E.; Erlandsen, Nils Edvin; Fjelldal, Erling; Bjørn, Tor; Wartiainen, Ingvild (Bioforsk rapport;3(131) 2008, Research report, 2008-10-31)
  • Hair snares applied to detect brown bears in Øvre Anárjohka and Lemmenjoki National Parks 

   Eiken, Hans Geir; Ollila, Leif E.; Aspholm, Paul Eric; Ollila, Tuomo; Bergsvåg, Mari; Smith, Martin E.; Kopatz, Alexander; Magga, Sari; Sulkava, , Pekka; Aspi, Jouni; Wartiainen, Ingvild (Bioforsk rapport;4(190) 2009, Research report, 2009-12-21)
   There is limited knowledge on the brown bear (Ursus arctos) populations in the neighboring national parks Lemmenjoki in Finland and Øvre Anárjohka in Norway. Lemmenjoki is the largest National Park in Finland with its 2850 ...
  • Interlaboratory comparison of genetic profiles of brown bears from Sweden (Laboratoire d’Ecologie Alpine) and Norway (Bioforsk Svanhovd) 

   Aarnes, Siv; Bellemain, Eva; Eiken, Hans Geir; Wartiainen, Ingvild (Bioforsk rapport;4(133) 2009, Research report, 2009-11-04)
   Comparisons of individual DNA-profiles between different laboratories require that the data can be standardized. In this study, we compared DNA profiles of brown bears (Ursus arctos) from Sweden with DNA profiles of Norwegian ...
  • Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2005-2008: DNA analyse av prøver samlet i Norge i 2008 

   Wartiainen, Ingvild; Tobiassen, Camilla; Brøseth, Henrik; Bjervamoen, Siv Grete; Eiken, Hans Geir (Bioforsk rapport;4(58) 2009, Research report, 2009-04-06)
   I 2008 ble det for første gang i det nasjonale overvåkningsprogrammet for brunbjørn (Ursus arctos) samtidig samlet inn hår- og ekskrementprøver fra alle områder der det tidligere er funnet hunnbjørn i Norge. Det ble samlet ...
  • Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2009-2012: DNA analyse av prøver samlet i Norge i 2009 

   Wartiainen, Ingvild; Tobiassen, Camilla; Brøseth, Henrik; Bergsvåg, Mari; Aarnes, Siv; Eiken, Hans Geir (Bioforsk rapport;5(72) 2010, Research report, 2010)
   I 2009 ble det for femte år på rad samlet inn ekskrementer og hårprøver fra brunbjørn gjennom det nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt. I tillegg ble det samlet inn vevsprøver fra døde bjørner. Innsamlingen i 2009 ...