• Klimagasser fra omgravd myr. Orienterende undersøkelser av utslipp fra omgravd myr sammenlignet med tradisjonell dyrket myr og mineraljord. 

   Grønlund, Arne; Weldon, Simon Mark; Øpstad, Samson; Zielke, Matthias; Fjelldal, Erling (Bioforsk rapport;8(131) 2013, Research report, 2013-10-25)
   Rapporten oppsummerer resulter fra et prosjekt for måling av klimagasser myr dyrket ved omgraving, sammenlignet med mineraljord og vanlig dyrket myr. Målingene er gjort i Svanvik i Sør-Varanger, Holt i Tromsø og Steinset ...
  • Low impact of dry conditions on the CO2 exchange of a Northern-Norwegian blanket bog 

   Lund, Magnus; Bjerke, Jarle W.; Drake, Bert G.; Engelsen, Ola; Hansen, Georg Heinrich; Parmentier, Frans-Jan W.; Powell, Thomas; Silvennoinen, Hanna Marika; Sottocornola, Matteo; Tømmervik, Hans; Weldon, Simon Mark; Rasse, Daniel (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Northern peatlands hold large amounts of organic carbon (C) in their soils and are as such important in a climate change context. Blanket bogs, i.e. nutrient-poor peatlands restricted to maritime climates, may be extra ...
  • Miscanthus Biochar had Limited Effects on Soil Physical Properties, Microbial Biomass, and Grain Yield in a Four-Year Field Experiment in Norway 

   O'toole, Adam Thomas; Moni, Christophe; Weldon, Simon Mark; Schols, Anne; Carnol, Monique; Bosman, Bernard; Rasse, Daniel (Journal article; Peer reviewed, 2018-10-27)
   The application of biochar to soils is a promising technique for increasing soil organic C and offsetting GHG emissions. However, large-scale adoption by farmers will likely require the proof of its utility to improve plant ...
  • Restaurering av myr på Smøla 2011 - 2015. Effekter på vegetasjon og klimagassutslipp 

   Weldon, Simon Mark; Grønlund, Arne (NIBIO Rapport;2(51) 2016, Research report, 2016-04-30)
   Rapporten viser resultatene fra vegetasjonsundersøkelser og klimagassutslipp på et prøvefelt for restaurering av dyrket myr som er tatt ut av drift. Tidligere dyrking av hatt effekt på vegetasjonen i lang tid. Etter 35 år ...
  • Restaurering av myr på Smøla. Klimagassutslipp fra myr ute av drift 

   Grønlund, Arne; Weldon, Simon Mark (Bioforsk rapport;8(185) 2013, Research report, 2013-12-30)
   Rapporten viser resultatene fra et forsøk med restaurering av dyrket myr som er tatt ut av drift, samt måling av utslipp klimagasser før og etter restaurering. Det ble målt store utslipp av CO2 flere år etter at driften ...
  • Restaurering av myr. Potensialet for karbonlagring og reduksjon av klimagassutslipp 

   Weldon, Simon Mark; Parmentier, Frans-Jan W.; Grønlund, Arne; Silvennoinen, Hanna Marika (NIBIO Rapport;2(113) 2916, Research report, 2016-11-02)
   I denne rapporten har vi undersøkt i hvilken grad restaurering av myr kan bidra til ny karbonlagring og samtidig reduserte klimagassutslipp. Et litteraturstudium viser at drenert myr er en langt større kilde til CO2-utslipp ...
  • Restaurering av tidligere dyrket myr 

   Grønlund, Arne; Weldon, Simon Mark (NIBIO POP;2(25) 2016, Others, 2016-06)
   NIBIO har gjennomført et pilotprosjekt med restaurering av tidligere dyrket myr på Smøla. Høytstående grunnvann og re-etablering av opprinnelig myrvegetasjon er de viktigste faktorene for å øke karbonlagringen og reduserer ...
  • Vulnerability and resilience of the carbon exchange of a subarctic peatland to an extreme winter event 

   Parmentier, Frans-Jan; Rasse, Daniel P.; Lund, Magnus; Bjerke, Jarle W.; Drake, Bert G.; Weldon, Simon Mark; Tømmervik, Hans; Hansen, Georg Heinrich (Journal article; Peer reviewed, 2018-06-01)
   Extreme winter events that damage vegetation are considered an important climatic cause of arctic browning—a reversal of the greening trend of the region—and possibly reduce the carbon uptake of northern ecosystems. ...
  • Vulnerability and resilience of the carbon exchange of a subarctic peatland to an extreme winter event 

   Parmentier, Frans-Jan W.; Rasse, Daniel; Lund, Magnus; Bjerke, Jarle W.; Drake, Bert G.; Weldon, Simon Mark; Tømmervik, Hans; Hansen, Georg Heinrich (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Extreme winter events that damage vegetation are considered an important climatic cause of arctic browning—a reversal of the greening trend of the region—and possibly reduce the carbon uptake of northern ecosystems. ...