• Hvorfor er noen så svinaktig gode? 

      Flaten, Ola; Stokke, Kristin; Wensbakk, Rolf (NILF Notat;2005-2, Research report, 2005-02)
      Bakgrunnen for denne undersøkelsen er at svinebønder opplever et stadig press om å omstille seg og drive bedre og mer "effektivt", illustrert ved prisfallet på smågris og svinekjott i 2004. Markedskrefter og landbrukspolitiske ...