• Binneområder i Sør-Varanger 

   Wartiainen, Ingvild; Andreassen, Rune; Tobiassen, Camilla; Aarnes, Siv; Randa, Rolf; Turtumøygard, Stein; Wikan, Steinar; Eiken, Hans Geir (Bioforsk rapport;4(189) 2009, Research report, 2009)
   Pasvikdalen i Sør-Varanger kommune har en av de tetteste brunbjørnbestandene (Ursus arctos) i Norge, med jevnlig observasjoner av binner med avkom. Ved å kombinere feltobservasjoner og genetiske data fra perioden 2004-2008 ...
  • Bisambestanden i Pasvik naturreservat. Resultater fra feltregistrering 2006 

   Wikan, Steinar; Aspholm, Paul Eric (Bioforsk rapport;1(144) 2006, Research report, 2006-11-15)
  • DNA analyse av sporprøver fra brunbjørn, Øst-Finnmark 2007 

   Wartiainen, Ingvild; Tobiassen, Camilla; Bjervamoen, Siv Grete; Smith, Martin E.; Wikan, Steinar; Eiken, Hans Geir (Bioforsk rapport;3(127) 2008, Research report, 2008-11-10)
   I 2007 ble det samlet inn 331 sporprøver fra brunbjørn i Øst-Finnmark, og denne rapporten beskriver de 31 ulike individene som ble påvist ved den påfølgende DNA analysen. I 2007 ble det anvendt to ulike innsamlingsmetoder ...
  • Female brown bears in Sør-Varanger, Norway: localities and mother-cub relationships analyzed by genetic methods 

   Kopatz, Alexander; Andreassen, Rune; Eiken, Hans Geir; Aarnes, Siv; Tobiassen, Camilla; Randa, Rolf; Wikan, Steinar; Hagen, Snorre (Bioforsk rapport;9(167) 2014, Research report, 2014-12-10)
   Knowledge on the number of female brown bears, especially reproducing females, is important for the wildlife management. One of the largest and densest populations of brown bears in Norway is located in Sør-Varanger, ...
  • Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2005-2008 : Rapport for Sør-Varanger, Finnmark for 2004 og 2005 

   Eiken, Hans Geir; Wikan, Steinar; Smith, Martin; Jensen, Lars; Brøseth, Henrik; Knappskog, Per; Bjørn, Tor; Ollila, Leif E.; Aspholm, Paul Eric (Bioforsk rapport;1(62) 2006, Research report, 2006-04-11)
   Populasjonsovervåkning av brunbjørn (Ursus arctos) i Sør-Varanger, Finnmark ble gjennomført med hjelp av DNA-analyse av faeces. I 2004 og 2005 ble det samlet inn henholdsvis 104 prøver og 166 prøver, og DNA ble ekstrahert ...
  • Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2005-2008: Rapport for Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark 2006 

   Eiken, Hans Geir; Bjervamoen, Siv Grete; Smith, Martin; Brøseth, Henrik; Wikan, Steinar; Jensen, Lars; Knappskog, Per; Bjørn, Tor-Arne; Ollila, Leif E.; Aspholm, Paul Eric (Bioforsk rapport;2(47) 2007, Research report, 2007-04-02)
   Populasjonsovervåkning av brunbjørn (Ursus arctos) i Norges fem nordligste fylker ble gjennomført med hjelp av DNA-analyse av ekskrementer og hårprøver. Totalt ble det analysert 750 ulike prøver i undersøkelsen. Av disse ...
  • Små pattedyr - registreringer av smågnagere og spissmus i Pasvik 2006 

   Wikan, Steinar; Katev, Gennady; Aspholm, Paul Eric (Bioforsk rapport;2(29) 2007, Research report, 2007-01-24)