• Resipientvurdering Bjørkelangen og Hølandselva, Aurskog – Høland kommune 

      Rognan, Yvonne; Rosnes, Marte Kristin; Mæhlum, Trond; Skrutvold, Johanna; Winger, Anja Celine (NIBIO-rapport;8(11) 2022, Research report, 2022-01)
      Aurskog Høland kommune har fått pålegg fra Statsforvalteren i Oslo og Viken om å søke ny tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelser større enn 2 000 personekvivalenter (pe) ...