• Biologisk nitrogenbinding - belgvekster som kilde til nitrogen 

   Serikstad, Grete Lene; Hansen, Sissel; de Boer, Anne (Bioforsk FOKUS;8(3) 2013, Research report, 2013)
   Erteblomstfamilien omfatter viktige jordbruksplanter både til fôr (kløver, luserne) og mat (erter, bønner, linser). Erteplanter eller belgvekster har den unike egenskapen at de ved hjelp av bakterier i knoller på røttene ...
  • Kløvertretthet - et problem i økologisk engdyrking? 

   Serikstad, Grete Lene; de Boer, Anne; Magnusson, Christer (Bioforsk rapport;8(89) 2013, Research report, 2013-09-02)
   Kløvertretthet er en fellesbetegnelse på sykdom og misvekst hos kløver. Det kan være flere årsaker til kløvertretthet, blant annet angrep av ulike nematoder og råtesopper. Intensiv engdyrking med kløver og bruk av kløver ...
  • Krossensilering av korn 

   Frøseth, Randi Berland; Adler, Steffen Andreas; de Boer, Anne (NIBIO-pop;6(50) 2020, Journal article, 2020-12)
   Dyrking av korn til krossensilering kan gjere det mogleg å verte meir sjølvforsynt med kraftfôr for husdyrprodusentar som har god tilgang på areal. Haustetida er nokre veker før korn til fullmodning. Metoden er derfor også ...
  • Sørhjort. Hjortens arealbruk i Agder og Telemark 

   Meisingset, Erling L.; de Boer, Anne (NIBIO POP;6(1) 2020, Journal article, 2020-03)
   Hjortebestanden har økt i størrelse de siste 40 årene, og hjorten har stadig inntatt nye områder i Sør-Norge. Siden år 2000 er fellingen av hjort om lag fem-doblet i Telemark, mens den i Agder er tidoblet. Bestandstettheten ...