Show simple item record

dc.contributor.authorParuch, Adam
dc.contributor.authorParuch, Lisa
dc.contributor.authorMæhlum, Trond
dc.date.accessioned2016-06-14T19:45:53Z
dc.date.accessioned2016-06-15T08:46:40Z
dc.date.available2016-06-14T19:45:53Z
dc.date.available2016-06-15T08:46:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationNIBIO Rapport. 44 p. NIBIO, 2016
dc.identifier.isbn978-82-17-01615-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2392631
dc.description.abstractVann- og avløpsetaten ved Bergen kommune ble invitert av NIBIO til å delta i et prosjekt der formålet med prosjektet primært var å vurdere molekylærbiologiske metoder for sporing av fekale forurensningskilder i store nedbørfelt med vannkilder til konsum, også bading og/eller vanning. Det andre målet med prosjektet var å forsøke å verifisere metoden i nedbørfelt som er dominert av mennesker eller dyr, samt validere molekylærbiologiske tester for forskjellige dyrearter. Testing av metoden i flere ulike typer nedbørfelt skulle gi NIBIO grunnlag for å vurdere om metodikken er egnet til å bli implementert i standard tester i overvåkningen av, og tiltak mot fekal forurensning i vann. Vann- og avløpsetaten valgte å gå inn i prosjektet med drikkevannskilden Jordalsvatnet som har et sammensatt nedbørfelt med bebyggelse og private og kommunale avløpsanlegg, landbruk og mindre næringsvirksomheter. Samtidig med innsending av prøver fra Jordalsvatnet, ble det tatt ut enkelte stikkprøver fra et prøvepunkt i nedbørfeltet til drikkevannskilden Svartediket og fra Grimseidvassdraget (Birkelandsvatnet), som bare ble analysert med hensyn på fekal forurensning fra mennesker/ikke-mennesker. Resultatene fra prosjektet viser at fekal forurensing med E. coli ble funnet i de fleste ferskvannsprøver tatt ut rundt Jordalsvatnet. E. coli ble også påvist i alle prøvene tatt ut ved Svartediket og Birkelandsvatnet. I tillegg viste resultatene en lik trend som ble observert gjennom tester av alle vannprøvene, dvs. et klart bidrag i fekal forurensingen fra mennesker om forsommeren (mai 2015), forvinteren (oktober 2015) og vinteren (desember 2015), og høyest bidraget fra dyr i den varmeste perioden (juni og august 2015).
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNIBIO Rapport;2(49)nb_NO
dc.titleKildesporing av fekal vannforurensing i Jordalsvatnet med nedbørsfelt
dc.typeResearch report
dc.date.updated2016-06-14T19:45:53Z
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fisheries science: 900::Agricultural sciences: 910
dc.source.issue2(49)
dc.identifier.cristin1343204
dc.subject.keywordDNA-analyse / DNA analysis
dc.subject.keywordVannkvalitet / Water quality


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record