Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Inger
dc.contributor.authorJørgensen, Grete Helen Meisfjord
dc.date.accessioned2016-08-05T12:16:33Z
dc.date.accessioned2016-08-05T13:11:52Z
dc.date.available2016-08-05T12:16:33Z
dc.date.available2016-08-05T13:11:52Z
dc.date.issued2016-08-04
dc.identifier.isbn978-82-17-01672-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2398042
dc.description.abstractFormål: Prosjektets hovedmål var å utvikle vitenskapelig baserte anbefalinger for funksjonelle og enkle driftssystemer for nordnorsk storfékjøttproduksjon, med spesielt fokus på rimelige fjøsløsninger, beiteutnytting og dyrevelferd i et arktisk klima. Materiale og metoder: Rådgivingstjenesten i storfékjøttkontrollen (Nortura) og Mattilsynet gav oss en oversikt over aktuelle eksempelbruk i Nordland, Troms og Finnmark. Brukene skulle være av de beste i landsdelen på produksjon, helse, dyrevelferd og driftsøkonomi. Totalt 12 eksempelbruk ble plukket ut og kontaktet via e-post og telefon. Brukene var fordelt på driftsformene a) oppfôring av innkjøpt kalv (1), b) kombiner melk- og kjøttproduksjon (2), c) ammekuproduksjon med salg av kalv (6) og d) ammekuproduksjon med egen oppfôring av kalvene (3). To eksempelbruk i Finnmark, fire bruk i Troms og seks bruk i Nordland ble besøkt fra april til juni 2015. Dyras adferd, helse og miljøet i fjøset ble registrert. I tillegg ble det gjennomført grundige semistrukturerte intervjuer med gårdbrukerne. Hvert besøk varte fra to til tre timer. Opplysninger om driftsøkonomi ble ettersendt og behandlet konfidensielt som datagrunnlag til bacheloroppgave ved Nord Universitet (leveres november 2016). Rimelige og anbefalte fjøsløsninger: Ni av 12 brukere som vi besøkte, startet storfekjøttproduksjon for å utnytte gårdens ressurser og for å holde jord og bygninger i hevd. De fleste brukerne utnytter gamle driftsbygninger, gjerne i tillegg til nye. God plass (større enn arealkravet per dyr), godt reinhold og godt grovfôr synes å være viktigere enn bygningens beskaffenhet i seg selv. Kaldfjøs (løsdrift) med liggebåser og mulighet til å gå inn og ut året rundt er en ønsket løsning for mange av ammekuprodusentene...
dc.language.isonob
dc.relation.ispartofseriesNIBIO Rapport;2(92) 2016
dc.titleArktisk storfékjøttproduksjon. Suksess- og risikofaktorer knyttet til produksjon av storfékjøtt i Nord-Norge
dc.typeResearch report
dc.date.updated2016-08-05T12:16:33Z
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Husdyravl, oppdrett, forplantning : 912
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fisheries science: 900::Agricultural sciences: 910::Livestock breeding, rearing, production: 912
dc.source.pagenumber64
dc.source.volume2
dc.source.issue92
dc.identifier.cristin1370734
dc.subject.keywordArktis / Arctic
dc.subject.keywordKjøttproduksjon / Meat production
dc.subject.keywordStorfe / Cattle


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record