Show simple item record

dc.contributor.authorBergersen, Ove
dc.date.accessioned2016-09-15T07:16:02Z
dc.date.accessioned2016-09-15T08:07:58Z
dc.date.available2016-09-15T07:16:02Z
dc.date.available2016-09-15T08:07:58Z
dc.date.issued2016-06-03
dc.identifier.isbn978-82-17-01687-8
dc.identifier.issn2464-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2407438
dc.description.abstractI forbindelse med anleggsarbeider for anleggelse av nytt hovedgateløp i Bjørvika-byen, Oslo, er det igangsatt et miljøovervåkningsprogram for å dokumentere bevaringstilstand og bevaringsforhold i kulturlag i området. Videre overvåking instrumentert med multiparametersensorer for overvåkning av temperatur, pH, ledningsevne og redokspotensiale i grunnvannet fortsetter i miljøbrønn MB4. Ekstra miljøbrønn (MB8) etablert i 2013 med ekstra oksygensensor sluttet å virke i løpet av 2015. Logger ble ødelagt av fuktighet slik at vi mangler data etter mai 2015. Det er planlagt å sette ut ny logger i denne brønnen. De første 3 års overvåking er fremstilt i rapporten og viser mere stabilt grunnvann i starten av måleperioden enn i siste del 2014 og 2015, hvor hyppigere fluktuasjoner pga nedbørsvingninger inntraff. Lave redoksverdier og oksygenkonsentrasjoner lavere en måleteknisk grense i områdets grunnvann er registrert. Disse resultatene og egenskapene til grunnvannet som berører resterende kulturminner over, under eller nær brønnen indikerer gode bevaringsforhold av organisk og uorganisk materiale in situ for regionen under og etter bygging av ny veitrase.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIBIO Rapport;2(98)2016
dc.titleOvervåking av grunnvann i miljøbrønner fra Dronning Eufemias gt. (DEG), Oslo. Statusrapport IVnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2016-09-15T07:16:02Z
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Jordfag: 913nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fisheries science: 900::Agricultural sciences: 910::Soil sciences: 913nb_NO
dc.source.pagenumber20nb_NO
dc.source.volume2nb_NO
dc.source.journalNIBIO Rapportnb_NO
dc.source.issue98nb_NO
dc.identifier.cristin1381552
dc.subject.keywordBevaring / Preservation
dc.subject.keywordKulturminnevern / Heritage management
dc.subject.keywordMiljøovervåkning / Environmental monitoring
dc.relation.projectEgen institusjon: 2110790nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record