Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØpstad, Samson
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2016-11-01T09:18:05Z
dc.date.available2016-11-01T09:18:05Z
dc.date.issued2016-10
dc.identifier.isbn978-82-17-01707-3
dc.identifier.issn2464-1170
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2418475
dc.description.abstractDet er ein føresetnad for god plantevekst at ein raskt får bort overskotsvatn frå jordbruksareal, og at grunnvassnivået i jorda over tid ikkje vert ståande for høgt. Plantene treng tilstrekkeleg med luft i jorda og god luftveksling for at ein skal få djup og god rotutvikling, god nytteverknad av tilført plantenæring og eit høgt avlingsnivå. Over lengre tid har det vore lagt for lite vekt på å halda ved like dreneringstilstanden og jordkapitalen i Noreg. Det er difor behov for ein auka innsats på drenering, både som utbetring der det er vassjuk jord og som jamnleg vedlikehald og fornying av dreneringstilstanden.
dc.language.isonnonb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIBIO POP;2(33) 2016
dc.titleDreneringnb_NO
dc.typeOthersnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Soil sciences: 913nb_NO
dc.source.pagenumber10nb_NO
dc.source.volume2nb_NO
dc.source.journalNIBIO POPnb_NO
dc.source.issue33nb_NO
dc.identifier.cristin1484238


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel