• Kartlegging av klimabidrag og aktuelle klimatiltak i landbruket i Hordaland 

      Rivedal, Synnøve; Bárcena, Teresa G. (Bioforsk rapport;9(135) 2014, Research report, 2014-10-31)
      Utslepp av klimagassar frå menneskeleg aktivitet fører til global oppvarming og klimaendringar som kan få store konsekvensar. Det er ei målsetting å redusere klimagassutsleppa frå alle sektorar globalt, nasjonalt og ...