• Våtsåing av eng- og åkervekstar 

      Nesheim, Lars; Bakken, Ivar; Jarstad, Randi; Kval-Engstad, Oddbjørn; Skretting, Jostein; Vagle, Arne; Vastveit, Kjell (Bioforsk rapport;5(107) 2010, Research report, 2010-09-06)
      Firmaet Agromiljø AS har utvikla ein metode for å blande frø og husdyrgjødsel i samband med spreiing av gjødsla med stripespreiar eller nedfellar. Metoden vert kalla våtsåing. I eit treårig brukarstyrt prosjekt har ein ...