• Utprøving av NoFence elektronisk gjerde i forhold til dyrevelferd, Prototype 1 

      Henriksen, Britt; Berntsen, Oscar Hovde (Bioforsk rapport;6(95) 2011, Research report, 2011-08-30)
      Denne rapporten er frå dei første kontrollerte utprøvingane på dyr av NoFence elektroniske gjerdesystem, prototype1, utvikla av Oscar Hovde Berntsen. NoFence er eit elektronisk gjerdesystem som skal fungere som eit usynleg ...