• Økologisk landbruk og matvaresikkerhet – FAO-konferanse 3.-5. mai 2007 

      Birkeland, Liv (Bioforsk rapport;2(111) 2007, Research report, 2007-10-15)
      I mai 2007 arrangerte FAO et tre dagers seminar om økologisk landbruk og matvaresikkerhet. Rapporten er en presentasjon av framlagte resultater og diskusjoner som fant sted under denne konferansen. Temaet blei belyst gjennom ...