• Hva vet vi om Vansjø i dag – og hva trengs det mer kunnskap om? Rapport fra workshop om Vansjø, oktober 2013 

      Haande, Sigrid; Bechmann, Marianne; Isdahl, Carina; Gullberg, Gorm; Kaste, Øyvind; Wright, Richard Frederic; Jantsch, Tor Gunnar; Bjørndalen, Knut; Søndergaard, Martin (Bioforsk rapport;8(188) 2013, Research report, 2013-12)
      Moss kommune, i samarbeid med vannområdet Morsa, Østfold fylkeskommune og EU-prosjektet REFRESH, arrangerte den 21. og 22. oktober 2013 en workshop om Vansjø. I denne rapporten oppsummeres både foredrag og gruppearbeid fra ...