• Elgbeitetaksering på halvøya mellom Straumbotn og Utskarpen i Rana kommune 2006 

   Bjøru, Ronald; Eilertsen, Svein (Bioforsk rapport;1(141) 2006, Research report, 2006-11-13)
   Takseringsmetoden ”overvåkingstakst” ble benyttet på halvøya mellom Utskarpen og Straumbotn i Rana kommune våren 2006 for å kartlegge områdets verdi som vinterbeiter for elgen og få en oversikt over elgens vinterbeiteuttak. ...
  • Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt 

   Eilertsen, Svein; Hind, Liv Jorunn; Hansen, Berit; Bjøru, Ronald (Bioforsk rapport;3(130) 2008, Research report, 2008-11-28)
   I rapporten foretas en sammenstilling av ulike forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt som har vært utprøvd fra 1990 og fram til i dag. Reindriftsutøvernes egen vurdering av de ulike tiltakene er innhentet. Med ...
  • Evaluering av gaupeklaver på lam som forebyggende tiltak 

   Carlsen, Thomas; Hansen, Inger; Bjøru, Ronald (Bioforsk rapport;1(158) 2006, Research report, 2006-12-14)
   Rovdyrklaver, også kalt gaupeklaver, har vært benyttet på lam som forebyggende tiltak siden starten på 1990-tallet. Mange fylker har vært involvert i slike prosjekt, men det er kun i Buskerud, Sør-Trøndelag og i Nord-Trøndelag ...
  • Kartlegging av flaskehalser i økologisk landbruk i Nord-Norge 

   Thomlevold, Anne Ragnhild; Hoffmann, Bastian; Lind, Vibeke; Bjøru, Ronald (Bioforsk rapport;2(69) 2007, Research report, 2007-06-07)
   Høsten 2006 ble det satt i gang en spørreundersøkelse for å kartlegge flaskehalser i økologisk landbruk i Nord-Norge, samt synliggjøre årsakene til at ikke flere legger om. Spørreundersøkelsen gikk ut til både Debio-godkjente ...
  • Tidlig lamming som forebyggende tiltak mot tap av lam til rovvilt 

   Bjøru, Ronald; Lind, Vibeke (Bioforsk rapport;2(16) 2007, Research report, 2007-01-31)
   Det foreligger fra før lite data om tiltaket tidlig lamming som et forebyggende tiltak mot rovdyrtap. Undersøkelsen bygger på to bruk i Tana i Finnmark som har prøvd denne metoden de siste fire år. Reduksjon i tap og økte ...