• GIS i avløp for Haldenvassdraget 

      Turtumøygard, Stein; Blankenberg, Anne-Grete Buseth (Bioforsk rapport;1(140) 2006, Research report, 2006-12-20)
      Mangelfulle renseløsninger for avløpsvann fra spredt bebyggelse er et forurensingsproblem i deler av Haldenvassdraget. Vassdraget er sterkt eutrofiert som følge av næringsstofftilførsel, særlig fosfor. Avløp fra spredt ...