• Multi-year transport studies of sulfonylurea herbicides from a barley field in Norway, 2007-2010 – including development of LC-MS/MS methods for quantitative analysis of sulfonylurea herbicides and degradation products 

   Almvik, Marit; Riise, Gunnhild; Bolli, Randi; Børresen, Trond; Christiansen, Agnethe; Odenmarck, Sven R.; Holten, Roger (Bioforsk rapport;6(10) 2011, Research report, 2011-05-12)
   The report presents the results from multi-year field studies of transport of the sulfonylurea herbicides tribenuron-methyl and amidosulfuron in a barley field in Norway. A method for sample preparation of water samples ...
  • National scenarios - Norway. Development of WISPE for surface- and groundwater modelling of pesticides in major crops 

   Bolli, Randi; Eklo, Ole Martin; Holten, Roger; Mulder, Paulien Jakobje (Bioforsk rapport;8(172) 2013, Research report, 2013-12-16)
   This work is a continuation of the project Norwegian Scenarios. The aim of this project was to include the major crops in Norway to the model tool WISPE, to extend the model with an aquatic fate model and to make a better ...
  • National Scenarios – Norway. Introduction of national scenarios for approval of new pesticides in Norway 

   Bolli, Randi; Haraldsen, Terje; Haugen, Lars Egil; Holten, Roger; Eklo, Ole Martin (Bioforsk rapport;6(34) 2011, Research report, 2011-06-20)
   This is a final report for the project Norwegian Scenarios from the periods 1999-2002 and 2005- 2008, mainly focusing on the simulations done with the models MACRO and PRZM. The aim of this project was to improve the risk ...
  • Norwegian Scenarios II. Final report from the period 2007/2008 

   Eklo, Ole Martin; Almvik, Marit; Bolli, Randi; Børresen, Trond; Haraldsen, Terje; Haugen, Lars Egil; Holten, Roger; Riise, Gunnhild (Bioforsk rapport;4(187) 2009, Research report, 2009)
   This is a final report for the project Norwegian Scenarios II, part two, that has been performed in collaboration between Bioforsk Plant Health and Plant Protection, The Norwegian University of Life Sciences and the Norwegian ...
  • Punktkilder av plantevernmidler - Kartlegging, risikovurdering og mulige tiltak. Sluttrapport 

   Stenrød, Marianne; Eklo, Ole Martin; Bolli, Randi; Romstad, Eirik (Bioforsk rapport;8(101) 2013, Research report, 2013-08-12)
   De senere år har det blitt større oppmerksomhet rundt behovet for å redusere risikoen knyttet til tap av plantevernmidler fra punktkilder. Hovedmålet for prosjektet var å klarlegge behov og mulige metoder for å redusere ...
  • Redusert jordarbeiding og konsekvenser for plantevern 

   Tørresen, Kirsten; Hofgaard, Ingerd; Netland, Jan; Brandsæter, Lars Olav; Brodal, Guro; Elen, Oleif; Ficke, Andrea; Almvik, Marit; Bolli, Randi; Stenrød, Marianne; Strand, Einar (Bioforsk rapport;7(58) 2012, Research report, 2012-12-31)
   Plogen har tradisjonelt vært viktig for å få et godt såbed, for innblanding av halmrester og gjødsel i jorda, og for god bekjemping av ugras og sjukdommer. Redusert jordarbeiding uten bruk av plogen, gir imidlertid store ...
  • Transport of sulfonylurea herbicides from a barley field in Norway: Field and laboratory studies 

   Almvik, Marit; Riise, Gunnhild; Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe; Odenmarck, Sven R.; Børresen, Trond; Tveit, Cathrine Waage (Bioforsk rapport;3(105) 2008, Research report, 2008-09-29)
   Although the sulfonylurea herbicides have been used for many years worldwide, few field studies have been performed and little is known about the occurrence, fate and transport of sulfonylureas in the field. This report ...
  • Undersøkelser av utlekking av herbicidet glufosinat-ammonium på Gardermobanen 

   Almvik, Marit; Bolli, Randi; Netland, Jan; Lode, Olav; Eklo, Ole Martin (Bioforsk rapport;3(167) 2008, Research report, 2008-12-20)
   Konklusjonen fra både feltforsøk og modellsimuleringer er at det er svært liten risiko for at glufosinat-ammonium (heretter omtalt som glufosinat) skal kunne forurense grunnvannet i en konsentrasjon over miljøfarlighetsgrensen ...
  • Utlekking av plantevernmiddel frå jordbærfelt 

   Lode, Olav; Bolli, Randi; Sola, Kjetil; Stensland, Bente; Ekeberg, Bjørn; Eklo, Ole Martin (Bioforsk rapport;1(4) 2006, Research report, 2006-06-12)
   Eit feltlysimeterforsøk i jordbær der det er nytta ulike plantevernmiddel mot ugras, skadedyr og plantesjukdomar er utført på Foss gard i Lier (Buskerud) under dagleg leiing av Landbrukets Fagsenter Østlandet, frukt og ...