• Overvåking og kartlegging av lys ringråte i norsk matpotetproduksjon. Sesong 2013 

      Perminow, Juliana; Sletten, Arild; Akselsen, Inger-Lise; Borowski, Eva (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
      Lys ringråte på potet, forårsaket av bakterien Clavibacter michiganensis subspecies sepedonicus (Cms), har gjort mye skade i norsk potetproduksjon siden første påvisning i 1964. Den er også grunnen til at man ikke kan ...