• Skjøtselsplan for kystlynghei – Reløya, Lurøy kommune, Nordland 

      Sjøskog Kvalvik, Maja Sofia; Carlsen, Thomas; Marit, Dyrhaug; Bär, Annette (Bioforsk rapport;7(155) 2012, Research report, 2012-11-28)
      Denne skjøtselsplanen presenterer kystlynghei på Reløya på oppdrag fra grunneier og Fylkesmannen i Nordland. Skjøtselsplanen baserer seg på kartlegging av vegetasjon knyttet til kystlyngheiene. Planen anbefaler tiltak for ...