• 4-H gård på Holt 

   Johansen, Rolf; Halland, Hilde; Martinussen, Inger (Bioforsk rapport;2(39) 2007, Research report, 2007-02-28)
  • Praktisk dyrking av molte. Sluttrapport 

   Røthe, Gunnlaug; Martinussen, Inger (Bioforsk rapport;3(162) 2008, Research report, 2008-12-19)
   Hovedmålet i prosjektet har vært å etablere dyrkingsfelt med molte for lønnsom produksjon. Det har vært med dyrkere fra Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag. Fiberduk har vært prøvd for å gi raskere etablering. ...