• Tapsårsaker hos lam på Dyrøya 2013 

      Hansen, Inger; Svavarsdóttir, Saga; Hanssen, Kia Krarup; Mienna, Mathis; Sørby, Julie G. (Bioforsk rapport;9(31) 2014, Research report, 2014-03-31)
      Tapsårsaker hos lam på utmarksbeite ble kartlagt sommeren 2013 i to besetninger på Dyrøya i Troms ved bruk av dødsvarslere og lammenoder. 9,5 % av totalt 284 lam med mortalitetssendere omkom på beite. Seksten kadavre ble ...