• GIS i avløp for Halden kommune 

   Turtumøygard, Stein; Yri, Anders (Bioforsk rapport;1(48) 2006, Research report, 2006-03-29)
   Mangelfulle renseløsninger for avløpsvann fra spredt bebyggelse er et forurensingsproblem i deler av Halden kommune. Mange av resipientene i kommunen drenerer til Haldenvassdraget. Dette vassdraget er sterkt eutrofiert som ...
  • Tiltaksplan for Årungen 

   Borch, Håkon; Yri, Anders; Løvstad, Øivind; Turtumøygard, Stein (Bioforsk rapport;2(52) 2007, Research report, 2007-08-06)
  • Undersøkelse av mindre avløpsanlegg i normal drift 

   Yri, Anders; Hensel, Guro Randem; Aasen, Roald; Mæhlum, Trond (Bioforsk rapport;2(146) 2007, Research report, 2007-12-01)
   Rapporten sammenstiller en undersøkelse av minirenseanlegg og filterbed for boliger og gråvannsrenseanlegg med biofilter for fritidshus/hytter. Bioforsk Jord og miljø har vært ansvarlig for prøvetakingen som har fore-gått ...
  • WebGIS avløp for Klepp 

   Turtumøygard, Stein; Yri, Anders (Bioforsk rapport;2(142) 2007, Research report, 2007-11-26)
   Mangelfulle renseløsninger for avløpsvann fra spredt bebyggelse er et forurensingsproblem i deler av Klepp kommune. De fleste resipientene i kommunen er omfattet av samarbeidsprosjektet Aksjon Jærvassdrag. Flere av disse ...