• Nytt Rusasetvatn. Plan for restaurering av Rusasetvatn – Ørland kommune 

      Borch, Håkon (Bioforsk rapport;1(78) 2006, Research report, 2006-09-20)
      Rusasetvatnet er av Ørland kommune vedtatt restaurert med en vannhøyde 14,8 moh og areal 250 daa. Denne rapporten er en plan for restaureringen av vatnet med detaljert beskrivelse av arbeidet. Dette dokumentet er også ...