• Genetiske ressursar i engvekstene. In-situ bevaring av kunstmarkseng 

      Daugstad, Kristin (Bioforsk rapport;8(27) 2013, Research report, 2013-02-15)
      Engvekstene sine genetiske ressursar finn vi både som moderne sortar, tradisjonelle sortar (også kalla landsortar), populasjonar som har forvilla seg frå dyrka mark og villtveksande populasjonar. I tillegg har vi ville ...