• Drift og vedlikehold av mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) 

      Hensel, Guro Randem; Mæhlum, Trond (Bioforsk rapport;4(148) 2009, Research report, 2009-01-20)
      Det finnes i dag rundt 340 000 mindre avløpsrenseanlegg i spredt bolig- og hyttebebyggelse i Norge. Mange kommuner jobber målrettet med opprydding i spredt bebyggelse, og det vil de kommende årene investeres betydelige ...