• Ornitologisk undersøkelse i Lånan 

   Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;4(89) 2009, Research report, 2009-07-01)
   Hundreogseks fuglearter er registrert i Lånan. Rundt 30 av disse hekker regelmessing i øyværet og de mest tallrike artene er ærfugl, gråmåke, svartbak, sildemåke, tjeld, steinskvett, skjærpiplerke og rødstilk. Sammenstilling ...
  • Viltkartlegging i Sundsfjordfjellet 

   Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;3(129) 2008, Research report, 2008-12-01)
   Sundsfjordfjellet er et unikt område rent geologisk og landskapsmessig (Uttakleiv 2008). Det rike og mangfoldige karstlandskapet gir et godt grunnlag for høye biologiske verdier, både med tanke på botanikk og zoologi. ...