• Faglig grunnlag for handlingsplan for trua naturtype: Slåttemark i Norge 

   Norderhaug, Ann; Svalheim, Ellen (Bioforsk rapport;4(57) 2009, Research report, 2009-04-09)
   Slåttemark tilhører våre mest artsrike naturtyper med meget stor betydning også for andre organismer enn karplanter. Slik "natureng" eller såkalt semi-naturlig slåttemark er nå en av de mest truete naturtypene i Norge. På ...
  • Testprogram for overskudds- og restmasser som planlegges brukt til tildekking av forurensede sedimenter 

   Eggen, Trine; Myhre, Lars Petter; Kleiv, Rolf Arne; Amundsen, Carl; Thornhill, Maria; Kitterød, N. O.; Nævdal, Atle; Westerlund, Stig; Sørheim, Roald (Bioforsk rapport;1(13) 2006, Research report, 2006)
   Det er utarbeidet et testprogram for å vurdere egnethet av overskudds- og restmasser for bruk til tildekking av forurensede sedimenter. Testprogrammet vurderer materialets egnethet på generelt grunnlag, uavhengig av en ...
  • Tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer rundt vestre Vansjø 

   Bechmann, Marianne; Pengerud, Annelene; Øygarden, Lillian; Øgaard, Anne Falk; Syversen, Nina (Bioforsk rapport;1(177) 2006, Research report, 2007-01-31)
   Rapporten presenterer en oppdatert oversikt over kunnskapsstatus og eventuelle kunnskapsmangler vedrørende effekter av tiltak som er aktuelle på jordbruksarealer i nedbørfeltet til vestre Vansjø. Aktuelle tiltak i nedbørfeltet ...
  • Tiltaksmetoder for nedbrytning av DDT i forurensede sedimenter 

   Eggen, Trine; Hanslin, Hans Martin; Sæbø, Arne (Bioforsk rapport;1(19) 2006, Research report, 2006-02-08)
  • Tiltaksplan for Årungen 

   Borch, Håkon; Yri, Anders; Løvstad, Øivind; Turtumøygard, Stein (Bioforsk rapport;2(52) 2007, Research report, 2007-08-06)