• Påføring av tjære som tapsforebyggende tiltak i reindrifta 

      Hind, Liv Jorunn; Aanensen, Lise (Bioforsk rapport;6(8) 2011, Research report, 2011-01-14)
      Denne rapporten gir en gjennomgang av utprøving av tjære som et reduserende tiltak mot tap av rein til rovvilt. Forsøket ble finansiert av Fylkesmannen i Finnmark, Reindriftens Utviklingsfond og Fylkesmannen i Nordland. ...