• Bedre driftssystemer for husdyr basert på flisunderlag 

   Finnes, Odd (Bioforsk rapport;5(89) 2010, Research report, 2010-07-21)
   I dette prosjektet er lokalprodusert flis testet som strø, talle og plastringsmateriale for uteareal. Seks gårdbrukere har vært verter for testene. Resultatene viser at lokalprodusert flis kan fungere godt som stø og som ...
  • Grov flistalle til sau 

   Hansen, Inger; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Lind, Vibeke; Uhlig, Christian; Finnes, Odd (Bioforsk rapport;6(106) 2011, Research report, 2011-11-01)
   Talleløsninger gjør det mulig å bygge enklere og billigere driftsbygninger til husdyr. Halm er det vanligste tallematerialet i dag, men kan være vanskelig tilgjengelig og kostbart i Nord-Norge. Målet med dette prosjektet ...
  • Grov flistalle til storfé 

   Hansen, Inger; Lind, Vibeke; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Uhlig, Christian; Finnes, Odd (Bioforsk rapport;6(118) 2011, Research report, 2011-11-01)
   Talleløsninger gjør det mulig å bygge enklere og billigere driftsbygninger til husdyr. Halm er det vanligste tallematerialet i dag, men kan være vanskelig tilgjengelig og kostbart i Nord-Norge. Målet med dette prosjektet ...
  • Tørt underlag til nordnorske husdyr 

   Finnes, Odd (Bioforsk rapport;1(154) 2006, Research report, 2006-12-07)
   Det er mulig å bruke grovkuttet flis av lokalt virke som underlag for husdyr både innendørs og utendørs.