• Elgbeitetakst i Salsbruket 2013 

      Lande, Unni Støbet; Herfindal, Ivar; Wam, Hilde K (Bioforsk rapport;8(157) 2013, Research report, 2013-12-03)
      Bioforsk takserte elgbeitene i Salsbruket juli 2013. Salsbruket utgjør i overkant av 500 000 sammenhengende daa med utmark i kystskogregionen av Trøndelag. Som elgbeite er området preget av lav skoggrense (200-300 moh), ...