• Kløvertretthet - et problem i økologisk engdyrking? 

      Serikstad, Grete Lene; de Boer, Anne; Magnusson, Christer (Bioforsk rapport;8(89) 2013, Research report, 2013-09-02)
      Kløvertretthet er en fellesbetegnelse på sykdom og misvekst hos kløver. Det kan være flere årsaker til kløvertretthet, blant annet angrep av ulike nematoder og råtesopper. Intensiv engdyrking med kløver og bruk av kløver ...