• Våsjøen. Kjemisk overvåking vinteren 2013 

      Haaland, Ståle Leif; Gjemlestad, Lars; Braband, Åge (Bioforsk rapport;8(86) 2013, Research report, 2013-06-20)
      Når Våsjøen tappes ned mot LRV blir vannvolumet som har en akseptabel oksygenkonsentrasjon for ørret stadig mindre. I 2013 var det tilnærmet oksygenfritt bunnvann ved LRV i de dypere delene av innsjøen. Det var kun i ...