• Evaluering av og prioritering av forebyggende tiltak mot gaupe i rovviltregion 3 

      Hansen, Inger; Odden, John; Linnell, John Durrus; Løken, Øivind; Todnem, Jørgen (Bioforsk rapport;8(142) 2013, Research report, 2013-11-15)
      Bioforsk Nord Tjøtta har i samarbeid med NINA, Norsk Sau og Geit og Bioforsk Øst Løken på oppdrag av Fylkesmannen i Oppland utført en evaluering og prioritering av forebyggende tiltak mot gaupe i rovviltregion 3. Dette er ...