• Skjøtselsplan for kystlynghei - Dolsøya og Vågøya, Herøy kommune, Nordland 

   Carlsen, Thomas; Bär, Annette; Thorvaldsen, Pål (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Rapporten gir en beskrivelse av kystlynghei på Dolsøya og Vågøya, og anbefalt skjøtsel av kystlyngheia i området. Beskrivelsen baserer seg på kartlegging av naturtyper og vegetasjon knyttet til kystlyngheia som ble gjennomført ...
  • Skjøtselsplan for kystlynghei – Sleipnesodden-Steinhågen og Sleipnes, Korshågen-Åsgarden, Rødøy kommune, Nordland 

   Dyrhaug, Marit; Kvalvik, Maja Sjøskog (Bioforsk rapport;8(122) 2013, Research report, 2013-11-19)
   Rapporten gir en beskrivelse av kystlynghei på Sleipnesodden-Steinhågen og Sleipnes, Korshågen- Åsgarden, og anbefalt skjøtsel av kystlyngheia i området. Beskrivelsen baserer seg på kartlegging av naturtyper og vegetasjon ...
  • Skjøtselsplan for kystlynghei. Austbømarka, Alstahaug kommune, Nordland 

   Carlsen, Thomas; Bär, Annette; Dyrhaug, Marit (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Rapporten gir en beskrivelse av kystlynghei i Austbømarka, og anbefalt skjøtsel av kystlyngheia i området. Beskrivelsen baserer seg på kartlegging av naturtyper og vegetasjon knyttet til kystlyngheia. Skjøtselsplanen ...
  • Skjøtselsplan for kystlynghei. Bumarka i Blomsøya, Alstahaug kommune, Nordland 

   Dyrhaug, Marit; Bär, Annette (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Rapporten gir en beskrivelse av kystlynghei på Blomsøya-Bumarka, og anbefalt skjøtsel av kystlyngheia. Beskrivelsen av vegetasjon og naturtypeutforminger baserer seg på naturtypekartlegging fra 2013, samt befaring sommeren ...
  • Skjøtselsplan for kystlynghei. Lyngøya, Herøy kommune, Nordland 

   Carlsen, Thomas; Bär, Annette; Thorvaldsen, Pål (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Rapporten gir en beskrivelse av kystlynghei på Lyngøya, og anbefalt skjøtsel av kystlyngheia i området. Beskrivelsen baserer seg på kartlegging av naturtyper og vegetasjon knyttet til kystlyngheia som ble gjennomført i ...
  • Skjøtselsplan for kystlynghei. Store Buøya, Alstahaug kommune, Nordland 

   Bär, Annette; Dyrhaug, Marit; Carlsen, Thomas; Thorvaldsen, Pål (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Rapporten gir en beskrivelse av kystlynghei på Store Buøya, og anbefalt skjøtsel av kystlyngheia. Beskrivelsen av vegetasjon og naturtypeutforminger baserer seg på naturtypekartlegging fra 2013. Skjøtselsplanen anbefaler ...