• Hydrogeologisk vurdering av grunnvannsobservasjoner ved Slorene i Follo 

      Kitterød, Nils-Otto (Bioforsk rapport;2(76) 2007, Research report, 2007-06-28)
      I forbindelse med driving av ny tunnel gjennom Nøstvetmarka har Bioforsk Jord og miljø vurdert lokale geologiske og hydrologiske forhold som kan ha betydning for vannbalansen i Slorene våtmarksområde sør i Gjersjøen i ...