• Evaluering av jordsmonnsinformasjon ved Skog og landskap 

      Olsen, Hilde; Flemsæter, Frode (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2015)
      Norsk institutt for skog og landskap har foretatt en evaluering av formidlingsarbeidet innenfor seksjon jordsmonn, støttet av en ekstern innleid konsulent fra Norsk senter for Bygdeforskning. Målet for evalueringen har ...