• Effects of wood properties on surface mould growth on coated claddings of Norway spruce 

   Gobakken, Lone Ross; Vestøl, Geir I.; Sivertsen, Mari Sand (Chapter, 2011)
   Development of surface moulds and staining fungi on painted spruce panels with known origin and wood properties was investigated over a period of 4 years. Materials of Norway spruce (Picea abies) were sampled from two sites ...
  • Levetid for tre i utendørs konstruksjoner i Norge: Klimatre-prosjektet 

   Gobakken, Lone Ross; Alfredsen, Gry; Brischke, Christian; Flæte, Per Otto (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
   Kunnskap om levetid til trebaserte produkter brukt utendørs er viktig for at sluttbruker skal få en riktig forventning til materialets ytelse. Videre er levetidsdata for treprodukter avgjørende for å kalkulere totalkostnaden ...
  • Prosjektrapport KlimaTre. Energiforbruk og kostnader - Skog og bioenergi 

   Vennesland, Birger; Hohle, Anders Møyner Eid; Kjøstelsen, Leif; Gobakken, Lone Ross (Rapport fra Skog og landskap;14/2013, Research report, 2013)
   KlimaTre er et prosjekt i BioNær, hvor Norges Skogeierforbund er prosjekteier og kontraktspartner med Norges forskningsråd. KlimaTre består av tre delprosjekter: DP1 KlimaVerdi. Dokumentere de skogbaserte verdikjedene i ...
  • Succession of staining fungi on acetylated wood and the effect of selected influencing factors 

   Gobakken, Lone Ross; Bardage, Stig; Long II, Carl J. (Chapter, 2011)
   Wood used in outside applications is susceptible to weathering and photo degradation, which often leads to surface discoloration, loss of brightness and surface deterioration. Research has shown that acetylated wood is ...