• CORINE Land Cover. Norges bidrag til et samordnet arealdekkekart for Europa 

      Heggem, Eva Solbjørg Flo; Strand, Geir-Harald (Rapport fra Skog og landskap;03/2011, Research report, 2011)
      CORINE Land Cover (CLC) er en sammenstilling av nasjonale arealdekkekart som til sammen utgjør et sømløst arealdekkekart for Europa. Kartet er laget i henhold til standardiserte krav til geometri og nomenklatur. CLC2000 ...