• Helsetilstanden i norske skoger. Resultater fra landsrepresentativ overvåking 2009 

      Timmermann, Volkmar; Hylen, Gro; Andreassen, Kjell (Rapport fra Skog og landskap;09/2010, Research report, 2010)
      Hos alle de overvåkete treslagene, gran, furu og bjørk, ble det i 2009 registrert en økning i kronetetthet i forhold til året før. Dette er andre år på rad at det ble registrert en tydelig bedring for de tre overvåkete ...