• Snutebilleskader på Vestlandet og i Trøndelag 2009 

      Hanssen, Kjersti Holt (Rapport fra Skog og landskap;01/2010, Research report, 2010)
      De siste årene har det blitt rapportert om stedvis kraftige angrep av gransnutebiller i foryngelsesfelt på Vestlandet og i Trøndelagsfylkene. Vi ønsket derfor å gjennomføre en undersøkelse av snutebilleskader i felt på ...