• Snutebilleskader på Øst- og Sørlandet 2010 

      Hanssen, Kjersti Holt (Rapport fra Skog og landskap;09/2011, Research report, 2011)
      De siste årene har det blitt rapportert om stedvis kraftige angrep av gransnutebiller i foryngelsesfelt i Norge. En undersøkelse ble utført på Vestlandet og i Trøndelag i 2009, og det var et ønske fra skognæring og ...