• Lønnsomhet ved ulike skogskjøtselstiltak i ytre kyststrøk 

      Øyen, Bernt-Håvard (Rapport fra Skog og landskap;08/2012, Research report, 2012)
      Ved bruk av en stokastisk modell er det beregnet sannsynlighet for å oppnå ulike nivåer av økonomisk avkastning ved forvaltning og bruk av arealer i kyststrøk. Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i innsamlede data fra ...