• Evaluering av jordsmonnsinformasjon ved Skog og landskap 

   Olsen, Hilde; Flemsæter, Frode (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2015)
   Norsk institutt for skog og landskap har foretatt en evaluering av formidlingsarbeidet innenfor seksjon jordsmonn, støttet av en ekstern innleid konsulent fra Norsk senter for Bygdeforskning. Målet for evalueringen har ...
  • Jordsmonnstatistikk. Hordaland 

   Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (Rapport fra Skog og landskap;15/2013, Research report, 2013)
   Denne rapporten presenterer en jordsmonnstatistikk for jordbruksareal i Hordaland. Jordsmonndata fra jordsmonnkartleggingen i fylket ligger til grunn for statistikken. Kartleggingen er utført i henhold til standard ...
  • Styrking av systemer og rutiner for jordsmonnkartlegging 

   Svendgård-Stokke, Siri (Rapport fra Skog og landskap;, Research report, 2015)
   Prosjektet Styrking av systemer og rutiner for jordsmonnkartlegging ble besluttet igangsatt av lederteamet ved Norsk institutt for skog og landskap i desember 2011. Etter en tid med en nedgang i antall kvadratkilometer ...